JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ogłoszenie - Sprzedaż końcowa węgla

Opublikowano: poniedziałek, 15 maj 2023

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw i art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości szacunkowej 33,39 t węgla z tego:

- ekogroszek - 4,26 t

- orzech – 29,13 t.

Sprzedaż końcowa będzie prowadzona w okresie od 15 maja 2023r. do 31 lipca 2023r.

Nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 15 maja 2023 roku i zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 roku. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Zniesiony został istniejący limit ilościowy zakupu węgla przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym, niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin o ile są oni uprawnieni do dodatku węglowego

 

Miejsce odbioru węgla –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce ul. Szosa Kleszczelowska 35

 

Wnioski na sprzedaż końcową węgla będzie można złożyć tak jak dotychczas tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65 ( sekretariat) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych pod numerem 85 682 79 86 w godzinach 8.00-16.00

Aktualnie obowiązująca cena – 1900,00 zł/t

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski