JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Harmonogramie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim „Puszcza” w Białowieży

Opublikowano: poniedziałek, 07 listopad 2022

OBWIESZCZENIE nr GKBiR.6151.3.2022.KD

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

o harmonogramie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023

w Kole Łowieckim „Puszcza” w Białowieży

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne podaje do publicznej wiadomości Harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Puszcza” w Białowieży - obwód łowiecki nr 269, 270 i 284, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Dubicze Cerkiewne.

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego we wskazanym terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.