JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Rewitalizacja Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych

Opublikowano: czwartek, 13 styczeń 2022

logotyp podlaskie

W dniu 23 listopada 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych reprezentowany przez Mirosławę Iwaniuk - Dyrektora GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych podpisał umowę UDA-RPPD.08.06.00-20-0583/21-00 z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Przywrócenie funkcji społecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

  • Wartość zadania - 283 986,48 zł

  • Wartość dofinansowania -217 079,26 zł

  • Wkład własny gminy – 66 907,22 zł

Zadanie będzie realizowane w 2022 r.