JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Pomoc Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Opublikowano: czwartek, 18 listopad 2021

Na podstawie zawartej w dniu 09.06.2021r Nr DIT I.3031.25.2021 Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Dubicze Cerkiewne pomocy finansowej w kwocie 40 000,00zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z pozyskanych środków Urzędu Marszałkowskiego zakupiono na potrzeby jednostek OSP umundurowanie, sprzęt p.poż. oraz dokonano niezbędnych remontów samochodów ratowniczych. Przyznana dotacja pozwoliła na doposażenie jednostek OSP, wykonanie remontów samochodów pożarniczych bez których nie byłoby możliwe udzielenie profesjonalnej pomocy ratowniczej. Zakup umundurowania, sprzętu p.poż. pozytywnie wpłynie na pracę strażaków-ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenia gotowości bojowej, co przedkłada się na poprawę ochrony p.poż. Zarówno zakup umundurowania, sprzętu p.poż., remonty samochodów ratowniczych jednostek OSP „Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego”.