JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Raport o stanie Gminy Dubicze Cerkiewne - stan na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowano: piątek, 24 maj 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2019r. poz.506), Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Dubicze Cerkiewne w roku 2018.

Celem przygotowania raportu było uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Dubicze Cerkiewne. Zgromadzone zostały dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Raport stanowi podstawę do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy oraz przedstawia bariery i występujące problemy w jej funkcjonowaniu.

 

Załączniki do treści