JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Opublikowano: czwartek, 03 styczeń 2019

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE NA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

DATA

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji)- pojemniki

23

27

27

24

22

26

Selektywne odpady komunalne- worki:
-  METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - kolor żółty
-  SZKŁO - kolor zielony
-  PAPIER - kolor niebieski
-  BIO (na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych) -kolor brązowy

23

27

27

24

22

26

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6:00 rano.
Worki do selektywnej zbiórki będą wydawanej w takich ilościach jakie zostały odebrane. Worki własne mieszkańców tzw. dostawki winne być opisane lub być przezroczyste pozwalając szybką identyfikację rodzaju odpadu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, telefon:85 682 23 57 w.26.