JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Obchody 50-lecia powstania jednostki OSP w Koryciskach

Opublikowano: niedziela, 19 sierpień 2018

Dnia 22 lipca 2018r  obchodziliśmy 50-lecie  powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koryciskach. Uroczystość  ta miała wymiar szczególny dla druhów strażaków jak i mieszkańców wsi Koryciski, bowiem świętowali oni okrągłą rocznicę działalności stowarzyszenia, które stawiało sobie od początku swego istnienia cel, którym jest niesienie bezinteresownej pomocy człowiekowi, będącemu w potrzebie. Rozpoczęta przed 50 laty działalność jednostki OSP służyła i nadal służy nie tylko mieszkańcom  wsi Koryciski  ale i sąsiednim miejscowościom. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

 1. Ks. Mikołaj Markiewicz- Proboszcz Parafii Prawosławnej w Starym Korninie
 2. Dh Jerzy Wasiluk- V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku
 3. Dh Jarosław Trochimczyk – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce
 4. bryg Piotr Koszczuk- Komendant Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce
 5. mł.bryg.Grzegorz Bajko-Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce
 6. Jerzy Karpiuk- Przewodniczący Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
 7. Leon Małaszewski -Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
 8. Michał Małmyszko leśniczy Nadleśnictwa Bielsk
 9. Dh. Jerzy Kułaj -Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych
 10. Olga Repko- Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych
 11. Prezesi z OSP:  Dubicze Cerkiewne, Tofiłowce,Werstok, Stary Kornin

Na wstępie Prezes OSP Koryciski – Dh. Michał Troc złożył meldunek Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Białymstoku -Dh. Jerzemu Wasiluk o gotowości jednostki do rozpoczęcia obchodów 50-lecia powstania OSP.

Następnie głos zabrał Naczelnik OSP -Dh. Leon Mikulicz, który powitał zebranych przedstawił program obchodów i przypomniał historię powstania  jednostki OSP Koryciski.

Po przedstawieniu rysu historycznego nadszedł czas na wręczenia medali odznaczeń związkowych wyróżniającym się członkom OSP Koryciski.

Szczególne podziękowania i odznaki za 50 lat powędrowały na ręce założycieli OSP w Koryciskach: Dh. Andrzeja Aleksiejuka, Dh. Andrzeja Zawackiego, Dh. Mikołaja Tomczuka, Michała Doroszuka, Dh. Jana Michaluka.

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń związkowych członkom OSP Koryciski.

Brązową Odznaką Honorową „Podlaskim Krzyżem Floriańskim” odznaczony został: Dh. Michał Troc

Złotym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Dh. Wiktor Tomczuk  Dh Mirosław Kuptel

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Dh.Jan Ławrynowicz Dh. Leon Mikulicz Dh. Krzysztof Wakuluk Dh. Jan Zawacki

 

Brązowym medalem  'Za zasługi dla pożarnictwa „ odznaczeni zostali:

Dh Wiktor Abramiuk Dh. Jarosław Daniluk Dh. Włodzimierz Masalski Dh. Andrzej Misiejuk

 Odznaką STRAŻAK WZOROWY” odznaczeni zostali: Dh. Andrzej Karski Dh. Sławomir Kalinowski Dh. Jan Doroszuk Dh. Waldemar Pietrowski Dh. Jerzy Michaluk Dh. Marcin Troc Dh. Łukasz Iwacik

 odznaką ZA WYSŁUGĘ LAT” odznaczeni zostali:

za 35 lat

Dh. Michal Troc Dh. Bazyl Iwacik

za 30 lat

Dh. Mirosław Kuptel Dh. Sławomir Tomczuk

za 25 lat

Dh. Wiktor Tomczuk Dh. Leon Mikulicz Dh. Piotr Miniuk Dh. Jan Zawacki Dh. Jan Ławrynowicz

za 20 lat

Dh. Wiktor Abramiuk Dh. Włodzimierz Masalski Dh. Sławomir Kalinowski Dh. Krzysztof Wakuluk Dh. Andrzej Misiejuk

za 15 lat

Dh. Jarosław Daniluk

za 10 lat

Dh. Waldemar Pietrowski Dh. Łukasz Iwacik

za 5 lat

Dh. Andrzej Karski Dh. Jerzy Michaluk Dh. Marcin Troc

Aktu dekoracji przyznanymi medalami i odznakami  członków OSP Koryciski dokonali: Wice Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku-Dh. Jerzy Wasiluk, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce- Dh. Jarosław Trochimczyk, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych- Dh. Jerzy Kułaj ,Komendant  Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce- bryg. Piotr Koszczuk, Z-ca Komendanta PSP w Hajnówce- mł. bryg. Grzegorz Bajko, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne- Leon Małaszewski.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście.

 Cały przebieg historii waszej straży jest dowodem na to, że jeśli się czegoś bardzo chce, to jest to możliwe do osiągnięcia. Gratuluję jubileuszu i tej pięknej historii. Życzę aby następne 50 lat było łatwiejsze, abyście pełni zapału, z dumą i satysfakcją mogli nadal służyć mieszkańcom  gminy Dubicze Cerkiewne. Życzę, aby św. Florian opiekował się Wami i abyście wiernie służyli mieszkańcom,  ale żebyście nie musieli przy tym narażać swojego życia czy zdrowia – powiedział Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku -Dh. Jerzy Wasiluk.

 Najważniejsze w pracy strażaka jest to, że niesie pomoc innym ludziom, kiedy jej najbardziej potrzebują. Najważniejsze jest to, że musi być zawsze gotowy do niesienia pomocy. Praca na rzecz społeczeństwa, ratowania życia i zdrowia oraz mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy to codzienna strażacka służba, która zasługuje na najwyższe uznanie. Dlatego cieszycie się tak dużym szacunkiem ludności cywilnej, bo wiadomo, że na Was można liczyć. Pół wieku jesteście z nami i za to w imieniu mieszkańców i wszystkich, którym spieszyliście na ratunek, serdecznie dziękuję - mówił Wójt Dubicze Cerkiewne wręczając przy tej okazji na wyposażenie jednostki agregat prądotwórczy.


     W tym miejscu jeszcze raz składamy życzenia dla Wszystkich Strażaków, aby ta trudna służby była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.


Po oficjalnej uroczystości wszystkim jubilatom, mieszkańcom wsi, zaproszonym gościom obecnym na uroczystości czas umilił występ zespołów artystycznych:

- Art-Pronar z Narwi

- Zespół wokalny z Dubicz Cerkiewnych

- LOTOS z Dubin