JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Realizacja projektu ,,Szkoła naszych marzeń’’

Opublikowano: piątek, 17 sierpień 2018

 

W dniu 9 lipca 2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu: ,,Szkoła naszych marzeń’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Wartość projektu: 556 288,73 zł

Dofinansowanie: 528 474,29 zł

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych. Działania jakie będą zrealizowane to:

  1. Doposażenie placówki, tj. pracowni przyrodniczej, geograficznej, chemicznej, biologicznej i fizycznej do nauczania tych przedmiotów oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania,
  2. Szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych i kompetencji cyfrowych, umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu i profesjonalnego wspierania uczniów,
  3. Wsparcie metodyczno-cyfrowe,
  4. Zajęcia naukowo-techniczne.

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 do 30.06.2020