JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: czwartek, 16 sierpień 2018

W sobotę 11.08.2018 roku na na placu przy Parafii Prawosławnej w Werstoku odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP  z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd  Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dubiczach Cerkiewnych przy udziale Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Wśród zgromadzonej publiczności składającej się głównie z mieszkańców wsi Werstok, obecni byli również zaproszeni goście w osobach: Ks. Paweł Kuczyński -Proboszcz Parafii Prawosławnej ww Werstoku, Dh. Jerzy Wasiluk -V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, -Dh. Jarosław Trochimczyk – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce,  mł. bryg. Piotr Koszczuk – Komendant Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce,  Piotr Bajko – Z-ca Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce, Komendant Gminny OSP – Druh Michał Troc, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych – Dh. Jerzy Kułaj,

Gminne zawody sportowo-pożarnicze  zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem  w dwóch konkurencjach:

- sztafeta 7x 50m z przeszkodami

- ćwiczenia bojowe

Po zbiórce dowódca zgrupowania Komendant Gminny ZOSP w Dubiczach Cerkiewnych Druh Michał Troc zgłosił Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP -druhowi Jerzemu Wasiluk gotowość jednostek do uroczystego rozpoczęcia zawodów.

Zaraz po uroczystym otwarciu zawodów rozpoczęła się sportowa rywalizacja do której przystąpiły następujące jednostki:

OSP Dubicze Cerkiewne

OSP Tofiłowce

OSP Werstok

OSP Stary Kornin

OSP Koryciski

Wszystkie biorące w zawodach udział drużyny ukończyły swoje konkurencje dostarczając przy tym wiele emocji. Trzeba przyznać że poziom rywalizacji wśród jednostek OSP  był wysoki, a różnice czasowe szczególnie wśród najlepszych drużyn były  niewielkie.

Po zakończeniu zawodów komisja sędziowska z sędzią głównym mł. bryg. Grzegorzem Bajko przedstawiła protokół końcowy, który przedstawia się następująco:

Sztafeta 7x50m z przeszkodami

OSP Dubicze Cerkiewne -67,20min

OSP Werstok -68,30min

OSPTofiłowce -73,42min

OSP Koryciski – 73,95min

OSP Stary Kornin  - 82,57min

Ćwiczenia bojowe

OSP Werstok – 54,67min

OSP Dubicze Cerkiewne -61,29min

OSP Tofiłowce – 66,01min

OSP Koryciski -68,00min

OSP Stary Kornin -82,37min

W klasyfikacji ogólnej kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce zdobyła OSP Werstok

II miejsce zdobyła OSP Dubicze Cerkiewne

III miejsce zdobyła  OSP Tofiłowce

IV miejsce zdobyła OSP Koryciski

V miejsce zdobyła OSP Stary Kornin

Na zakończenie  Leon Małaszewski Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne pogratulował członkom OSP biorącym  udział w zawodach wręczając przy tej okazji nagrody oraz za pomoc w profesjonalnym przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia przedstawicielom KP PSP w Hajnówce.

Po wręczeniu dyplomów  oraz nagród pieniężnych głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali zwycięskim drużynom osiągniętych wyników, organizatorom zaś za  właściwe przygotowania zawodów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów sportowo-pożaniczych OSP oraz zapraszamy za rok.