Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Czechy Orlańskie i Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: wtorek, 14 luty 2023

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości:

- przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Czechy Orlańskie – część działki 666 o pow. 0,20 ha;

- przeznaczonej do najmu, położonej w obrębie miejscowości:

Dubicze Cerkiewne – część działki 1379 o powierzchni 6,5 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski