Nowy wyższy przelicznik dochodu z gospodarstwa rolnego

Opublikowano: wtorek, 25 wrzesień 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych informuje, iż w dniu 21.09.2018 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosi 3 399 zł, tj. 283,25 zł miesięcznie ( w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 214,75 zł miesięcznie).

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2018/2019.