Gminna infolinia w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Opublikowano: wtorek, 19 styczeń 2021

 GMINNA INFOLINIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje, że w związku z rozpoczęciem szczepień przeciw Covid-19, od dnia 15.01.2021r., w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.), w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne będzie funkcjonowała GMINNA INFOLINIA w sprawie transportu do punktu szczepień. Nr Telefonu 85 682 79 89.

Dla kogo dowóz na szczepienia

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.

Od piątku 15 stycznia 2021 r. pod numerem 85 682 79 89 zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień.

 

Punkty szczepień przeciw Covid-19 na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne:

  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych,

Adres ośrodka: Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63. Telefon kontaktowy: 85 685 20 05.

Przypominamy, że:

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

 

UWAGA:

Gminna infolinia ma na celu wsparcie ogólnokrajowego systemu rejestracji szczepień i wspomaga działanie tutejszego ośrodka zdrowia.

Pragniemy przypomnieć, że istnieją również inne metody zarejestrowania się na szczepienie, które wskazane zostały na stronach Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/jak-sie-szczepic

 

*INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH*

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne. Z administratorem można skontaktować się:

• telefonicznie – 85 682 79 90;

• pisemnie – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

• osobiście lub pisemnie –17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

• telefonicznie – 660 433 523;

• pisemnie - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65;

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są lub będą:

• w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej zgody I decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2021 nr ZK-I.967.63.2021.RK

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE

 

1.Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 

Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:

b. pracownicy pomocy społecznej;

c. pracownicy Urzędu Gminy.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji transportu, a następnie będą archiwizowane zgodnie z Instrukcjami Archiwalnymi.

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

 

1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:

a. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;

b. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;

c. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;

d. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

e. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

f. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

g. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

h. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.

3. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.

4. Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.