JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Szacowanie strat w rolnictwie

czwartek, 12 sierpień 2021

INFORMACJA

O POWOŁANIU KOMISJI DO SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ DESZCZ NAWALNY NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

  

Informuję, iż w związku z wystąpieniem deszczu nawalnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne wystąpił do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz.

Powołana przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 11 sierpnia 2021 r. komisja d/s oszacowania strat, dokona ustalenia wysokości szkód poprzez lustrację upraw w terenie. Protokół z szacowania strat będzie niezbędny przy ubieganiu się o pomoc ze środków krajowych.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2021 roku wraz z ksero wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2021, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pokój nr 8 lub na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl .

Załączniki