JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zakończono realizację I etapu projektu dot. Przebudowy i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: piątek, 19 październik 2018

 

ue 2 1024x389

Gmina Dubicze Cerkiewne zakończyła realizację I etapu projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach  I etapu przebudowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych. Wykonano następujące prace:

  1. remont budynku stacji uzdatniania wody (docieplenie budynku, wymiana stolarki, wydzielenie pomieszczenia agregatu i chlorowni, wykonanie przejścia przez dach kanału wentylacyjnego, wykonanie fundamentów pod urządzenia, docieplenie posadzki hali filtrów, ułożenie glazury i terakoty, malowanie, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana ogrodzenia, wykonanie utwardzeń);
  2. budowa osadnika popłuczyn,
  3. remont obudów studni głębinowych,
  4. wykonanie technologii uzdatniania wody,
  5. budowa i przebudowa rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

Koszt całkowity I etapu wyniósł 1 676 583,12 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW to kwota 1 065 810,00 zł.