JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Podpisanie umów na realizacje zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Opublikowano: wtorek, 16 październik 2018

W dniu 8 października 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów na realizacje zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Panem Mikołajem Pawlakiem przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego.

Przyznane dotacje będą wykorzystane na zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla ochotniczych straży pożarnych.

Gminie Dubicze Cerkiewne, którą reprezentowali: Wójt Gminy – Pan Leon Małaszewski i Skarbnik Gminy –  Pani Anna Kulik oraz Komendant Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych Pan Michał Troc i  Skarbnik OSP Werstok Jerzy Karpiuk udzielono dotacji w kwocie 41 917,59 zł na zakup sprzętu 5 jednostkom OSP (Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Koryciski, Werstok i Tofiłowce). Wkład własny w wysokości 1% w kwocie 423,41 zł zostanie sfinansowany z budżetu gminy Dubicze Cerkiewne.

Wartość całego zadania to kwota 42 341,00 zł.