JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Pół wieku istnienia jednostki OSP w Werstoku

Opublikowano: piątek, 24 sierpień 2018

W sobotę 11 sierpnia 2018 roku  obchodziliśmy 50-lecie  powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Werstoku. Uroczystość rozpoczęto o godz. 11,00 nabożeństwem dziękczynnym w intencji strażaków i mieszkańców wsi celebrowanym przez Proboszcza Parafii Prawosławnej  p/w Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku -Ks. Pawła Kuczyńskiego. Uroczystość ta miała wymiar szczególny dla druhów strażaków jak i mieszkańców wsi Werstok, bowiem świętowali oni okrągłą rocznicę działalności stowarzyszenia, które stawiało sobie od początku swego istnienia cel, którym jest niesienie bezinteresownej pomocy człowiekowi, będącemu w potrzebie. Rozpoczęta przed 50 laty działalność jednostki OSP służyła i nadal służy nie tylko mieszkańcom  wsi Werstok  ale i sąsiednim miejscowościom. Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli władz  w osobach:

 1. Ks. Pawła Kuczyńskiego- Proboszcza Parafii Prawosławnej w Werstoku
 2. Dh Jerzego Wasiluka- V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku
 3. Dh Jarosława Trochimczyka – Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce
 4. bryg Piotra Koszczuka- Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce
 5. mł.bryg.Grzegorza Bajko-Z-cę Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce
 6. p.por.Annę Kasjaniuk – oficera Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych
 7. Leona Małaszewskiego -Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
 8. Dh. Michała Troca- Komendanta Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych
 9. Dh. Jerzego Kułaja -Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych
 10. Olgę Repko- Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych
 11. Prezesów sąsiednich jednostek z OSP: Dubicze Cerkiewne, Tofiłowce, Koryciski i Stary Kornin
 12. Jana Wiluka z małżonką – właściciela Firmy WILUX w Hajnówce

Na wstępie Prezes OSP Werstok – Dh. Anatol Czykwin złożył meldunek V-ce Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Białymstoku -Dh. Jerzemu Wasiluk o gotowości jednostki do rozpoczęcia obchodów 50-lecia powstania OSP w Werstoku.

Następnie głos zabrały Dh: Dominika Karpiuk i Julita Karpiuk, które powitały zebranych, przedstawiły program obchodów i przypomniały historię powstania  jednostki OSP Werstok.

Po przedstawieniu rysu historycznego nadszedł czas na wręczenia medali i odznaczeń związkowych wyróżniającym się członkom z jednostki OSP Werstok.

Szczególne podziękowania i odznaki za 50 lat powędrowały na ręce założycieli OSP w Werstoku: Dh. Mikołaja Kowszuka, Dh.Wiktora Gopsza, Dh. Włodzimierza Dundy,  Dh. Aleksego Dundy.

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń związkowych członkom OSP Werstok

 Brązową Odznaką Honorową „Podlaskim Krzyżem Floriańskim” odznaczony został: Dh. Anatol Czykwin, Dh. Jerzy Karpiuk, Dh. Wiktor Romaniuk

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Dh. Tomasz Czykwin, Dh. Krzysztof Oliwa, Dh. Marcin Karpiuk

 Odznaką STRAŻAK WZOROWY” odznaczeni zostali: Dh. Maria Karpiuk, Dh. Paweł Kuczyński, Dh. Tomasz Sajewicz, Dh. Szczepan Cwityński,, Dh. Adam Majewski, Dh. Jan Romaniuk, Dh. Łukasz Karpiuk

 odznaką ZA WYSŁUGĘ LAT” odznaczeni zostali:

za 35 lat

Dh. Anatol Czykwin, Dh. Anatol Dunda

za 30 lat

Dh. Wiktor Romaniuk

za 20 lat

Dh. Jerzy Karpiuk, Dh. Bogusław Sztukowski

za 15 lat

Dh. Mikołaj Dudar

za 10 lat

Dh. Paweł Czykwin, Dh. Tomasz Czykwin, Dh. Jarosław Czykwin, Dh. Krzysztof Oliwa, Dh. Marcin Karpiuk

za 5 lat

Dh. Maria Karpiuk, Dh. Justyna Romaniuk, Dh.Jan Romaniuk, Dh. Paweł Kuczyński, Dh. Tomasz Sajewicz, Dh. Szczepan Cwityński, Dh. Adam Majewski

Aktu dekoracji przyznanymi medalami i odznakami  członków OSP Werstok dokonali:V-ce Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku -Dh. Jerzy Wasiluk, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce- Dh. Jarosław Trochimczyk, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych- Dh. Jerzy Kułaj ,Komendant  Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce- bryg. Piotr Koszczuk, Z-ca Komendanta PSP w Hajnówce- mł. bryg. Grzegorz Bajko, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne- Leon Małaszewski.

W końcowej części uroczystości głos zabrali zaproszeni  goście , którzy m.in. złożyli życzenia wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Werstoku, dziękując ochotnikom za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, życząc jednocześnie aby praca na rzecz innych była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Praca na rzecz społeczeństwa, ratowania życia , zdrowia , mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy to codzienna strażacka służba, która zasługuje na najwyższe uznanie. Dlatego cieszycie się tak dużym szacunkiem ludności cywilnej,  bo wiadomo, że na Was zawsze możemy liczyć.

 

 W końcowej części wystąpienia  Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne- Leon Małaszewski  z okazji jubileuszu przekazał na ręce Prezesa  OSP Werstok- Dh. Anatola Czykwina  piłę do betonu i stali.

     W tym miejscu jeszcze raz składamy życzenia dla Wszystkich Strażaków, aby ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.

Po oficjalnej uroczystości wszystkim jubilatom, mieszkańcom wsi, zaproszonym gościom obecnym na uroczystości czas umilił występ zespołów  tj.:

- Zespół wokalny z  GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych

- Zespół  „Nowina” z Moszczony Królewskiej

- Zespół „Reczeńka” z Kozlik

- Zespół „Czyżowianie” z Czyż

-Zespół „Rosy” z Ryboł

-Zespół „Kałaski z Białegostoku

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.