JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

Opublikowano: środa, 11 lipiec 2018

W środę, 4 lipca br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku wójt gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski oraz skarbnik gminy Pani Anna Kulik podpisali umowę z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i członkiem zarządu Stefanem Krajewskim na realizację projektu na terenie gminy Dubicze Cerkiewne polegającym na kontynuacji remontu świetlicy w miejscowości Jagodniki. Remont będzie polegał na przebudowie podłóg oraz ociepleniu stropu w budynku świetlicy.

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego samorząd województwa realizuje po raz pierwszy. Skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania  jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji ) pokrywa gmina.

Do Programu zgłosiło się 70 gmin. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Co więcej, aby każdy z ubiegających się o dotację ją otrzymał, samorząd zwiększył pierwotnie zatwierdzony budżetu Programu o 150 tys. zł.

Kwota dofinansowania  z budżetu samorządu województwa to 646 917,18 zł, a  łączna szacowana wartość zadań wyniesie 1 704 822,88 zł.