JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń”

Opublikowano: wtorek, 25 wrzesień 2018

Gmina Dubicze Cerkiewne w Dubiczach Cerkiewnych  w prowadzonym postepowaniu  w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty na  zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych   Szkoły  Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych  w ramach  projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020,Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja.

Załączniki do treści