JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Czechy Orlańskie

25.02.2018

Wieś nazywa się gwarowo Czechy. Jest to nazwa rodowa od nazwy osobowej Czoch. Czechy w końcu XIX w. Należały do gminy Orla. Potrzeba użycia członu wyróżniającego Orlańskie zaszła wówczas, gdy pierwotną nazwę Czochy zamieniono kancelaryjnie na Czechy i powstały dwie wsie niedaleko od siebie położone o jednakowym brzmieniu.