52°39'13.9"N, 23°26'4.5"E

współrzędne GPS do urzędu gminy