Przemoc w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem? jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.

Cechy charakterystyczne przemocy:

  • jest intencjonalna – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,
  • siły są nierówne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
  • narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
  • powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Rodzaje przemocy:

  • fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),
  • psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie gróźb),
  • seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych),
  • ekonomiczna (np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem jednostajnym i najczęściej przechodzi ona różne fazy, od narastającego napięcia i agresji, najczęściej słownej, ze strony osoby najbliższej, poprzez przemoc fizyczną, często psychiczna, do okresu spokoju, tzw. fazy „miodowego miesiąca”, po której cykl zwykle się powtarza, choć spokojniejsze okresy pojawiają się coraz rzadziej.
Nie czekaj na rozwój sytuacji!.

PAMIĘTAJ !

Przeciwdziałanie przemocy jest trudne, ale można tego dokonać.
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to przestępstwo ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie.

Pomocy i wsparcia udzielą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, Sąd Rejonowy III wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny.

Ważne telefony:

TELEFON ZAUFANIA helpline.org.pl
0 800 100 100
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00
bezpłatny, można także dzwonić przez Skype, rozmawiać na czacie lub wysłać maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TELEFON „NIEBIESKA LINIA” STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
0 801 12 00 02
czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00, w niedziele i święta 8.00 – 16.00
płatny pierwszy impuls

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

22 668 70 00
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 22.00
pełnopłatny dla osoby dzwoniącej

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA  

tel. 800 120 226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godz. od 8 – 22).

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
0 800 12 12 12
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00
bezpłatny z telefonów stacjonarnych i Orange oraz ze strony internetowej, w pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego.

Zgłoszenie przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego następuje poprzez sygnał z takich instytucji jak: Policja, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, NZOZ, Sąd/Kurator, Organizacja Pozarządowa

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 65, tel. 85 682 79 91