Stypendium szkolne

 

Od marca 2015r. GOPS ustala uprawnienia i wypłaca świadczenia w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Aby móc je otrzymać, dochód na jednego członka w rodzinie ucznia nie może przekraczać ustalanej ustawowo kwoty (tj. 456zł na osobę w rodzinie).