Festyn „I TAM ŻYWUĆ LUDZI” w Czechach Orlańskich

środa, 08 wrzesień 2021

To już będzie 13 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez ostatnie 12 lat Muzeum zorganizowało już 79 takich festynów. Mieszkańcy ponad siedemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny...

Piąty festyn w tym roku odbędzie się w Czechach Orlańskich w gminie Dubicze Cerkiewne 19.09.2021, w niedzielę - początek o godz.15.00

W programie:

- Występy zespołów:

  • Zespół tańca „PRZEPIÓRKA” (Hajnówka)

  • RUCZAJOK (Białowieża)

  • METRO (Hajnówka)

  • DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)

  • RODNY KUT (Narew)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

- konkursy z nagrodami

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Gminny Ośrodek Kultury w Dubiczach Cerkiewnych

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Białystok

Zapraszamy również na ostatni w tym sezonie festyn:

26.09.2021 - Tarnopol (gm. Narewka)

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

*****************

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

19.09.2021 Чахі́ Арлянскі́я ў гміне Дубічы Царкоўныя, пачатак у 15.00 г.

У ПРАГРАМЕ :
* Выступы калектываў:

  • Танцавальныы калекктыў “Перарёлка”

  • РУЧАЁК

  • МЭТРА

  • ДАВІД ШЫМЧУК БАНД

  • РОДНЫ КУТ

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

* конкурсы з прызамі

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады гміны Дубічы Царкоўныя

Ггмінны асяродак культуры ў Дубічах Царкоўных