28 października, godz. 16.00 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Główna 67

Załączniki