Gmina Dubicze Cerkiewne przystępuje do realizacji projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju […]

Kategoria:

Dodano: 20-07-2017

czytaj więcej . . .

Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych był miejscem cyklicznej imprezy kulturalnej „Na Iwana Na Kupała”. Organizatorami imprezy byli Związek Ukraińców Podlasia i Gminny Ośrodek, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Przy sprzyjających warunkach pogodowych impreza zgromadziła kilkanaście tysięcy uczestników i zaproszonych gości. Wydarzeniem towarzyszącym imprezie był Jarmak Kupalski- kiermasz wytwórców ludowych z Polski i Ukrainy. […]

Kategoria:

Dodano: 20-07-2017

czytaj więcej . . .

WÓJT GMINY DUBICZE CERKIEWNE, GMINY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W DUBICZACH CERKIEWNYCH ZAPRASZAJĄ NA KONCERT ZESPOŁÓW: „Zespół wokalny z GOKSiR W DUBICZACH CERKIEWNYCH” „Soliści  z GCK w Gródku” „Rozśpiewany Gródek” „Rosy” „Reczańka” „Lailand”

W roku 2017 były kontynuowane prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej w Czechach Orlańskich zapoczątkowane w 2010r. W 2010 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego z eternitu na balachodachówkę. W roku 2014 wymieniona została stolarka okienna a w 2015 wykonano sposobem gospodarczym przez pracowników robót publicznych zatrudnionych w urzędzie gminy termomodernizację budynku i wymianę instalacji elektrycznej […]

Kategoria:

Dodano: 17-07-2017

czytaj więcej . . .

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Gmina Dubicze Cerkiewne  uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.   Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie. […]

W dniu 10 lipca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim  w Białymstoku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego i Gmina Dubicze Cerkiewne o przyznaniu pomocy na realizacje przedsięwzięcia pn” Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”. Zadanie  będzie dofinansowane ze środków UE […]

Kategoria:

Dodano: 12-07-2017

czytaj więcej . . .

HARMONOGRAM NA 2017  harmonogram na 2017 rok dla zabudowy niezamieszkałej Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna Gmina Dubicze Cerkiewne

Tradycyjnie jak co roku o miano najlepszej OSP działającej na terenie  Gminy Dubicze Cerkiewne w zawodach sportowo- pożarniczych rywalizował 5 jednostek OSP . W tym roku   miejscem zawodów była płyta boiska gminnego przy Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Zawody zgodnie z obowiązującym rytuałem strażackim rozpoczęły się  zbiórką uczestników i złożeniem meldunku  przez Komendanta Gminnego […]

Kategoria:

Dodano: 26-06-2017

czytaj więcej . . .

Strona 1 z 812345...Ostatnia »